notes
0

Adaptacja projektu

Adaptacja gotowego projektu

Gotowe projekty wykreślane są na podstawie standardowych warunków lokalnych działki jak i strefy klimatycznej. Po zakupie projekt gotowy musi być dostosowany do warunków naszej działki, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.

Koszt adaptacji zależy od stawek konkretnego projektanta oraz liczby zmian w projekcie, które Klient chce wykonać przy okazji adaptacji projektu do działki (np. przesunięcie ścian czy podwyższenie poddasza). Adaptacji projektu gotowego dokonuje zazwyczaj lokalny projektant. Klientów z naszego regionu możemy skontaktować ze sprawdzonymi i niedrogimi projektantami. 

Adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa. Obowiązek adaptacji gotowego projektu został nałożony przez Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w Rozdziale 2, § 4.1 pkt. 3.

Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.

Cena projektu gotowego nie obejmuje adaptacji. Koszt adaptacji określa lokalny projektant dokonujący adaptacji.