Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Archiwum Tagów: formalności

Archiwum Tagów: formalności

Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?

Okres ważności warunków zabudowy

Dokumenty budowlane zwykle wydawane są z określonym terminem ważności. Przygotowanie projektu budowlanego, ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie wymagają zwykle sporo zachodu. By nasz trud nie poszedł na marne, musimy przestrzegać narzuconych nam przez prawo zasad. Popełnione na wczesnym etapie błędy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, z cofnięciem pozwoleń i nałożonymi karami finansowymi włącznie. Jak zatem polskie przepisy regulują te wszystkie kwestie? Okres ważności warunków zabudowy Czy i kiedy warunki zabudowy tracą ważność? Czy organ wydający wiążącą inwestora decyzję może stwierdzić jej wygaśnięcie? Okazuje się, że istnieją ściśle wskazane sytuacje, w których może on podjąć niekorzystną dla nas decyzję. Pierwszym z powodów, w wyniku którego ustaje podjęta wcześniej decyzja o warunkach zabudowy, może być przyznanie pozwolenia na budowę innemu niż my wnioskodawcy. Drugi powód zachodzi w momencie, gdy dla terenu, na którym miał stanąć nasz budynek uchwalono plan zagospodarowania całkowicie zmieniający ustalenia, jakie obowiązywały w momencie wydania korzystnej dla nas decyzji (choć po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu ...

Czytaj dalej »

Samowola budowlana – jakie są jej konsekwencje?

Budowa domu

Samowola budowlana to jeden z tych terminów w prawodawstwie dotyczącym budownictwa, który ma bardzo szeroki zakres i niezbyt precyzyjnie określone ramy prawne, co sprawia, że w wielu przypadkach sporne sprawy rozstrzygane są latami, a postępowania toczą się na wszystkich szczeblach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jakie są konsekwencje prawne dla inwestorów, jak można się ustrzec przed dotkliwymi karami oraz co należy zrobić gdy błąd zostanie już popełniony? Zdarzają się sytuacje, że przejmujemy budynek postawiony nielegalnie. Wtedy trzeba ustalić kiedy budowa została zakończona. Od tego zależy dalsze postępowanie. Jeśli do 1.01.1995, obowiązuje ustawa z 1974 r, jeśli po tej dacie, stosujemy się do ustawy współczesnej. Jest to o tyle istotne, że według starszej procedury nie trzeba wnosić opłaty legalizacyjnej. Według nowej, opłata wynosi 50.000 zł. Zmiany w przepisach Przepisy zmienią się wraz z kolejną nowelizacją Ustawy „Prawo budowlane”, która wejdzie w życie 28.06.2015. Wg nowych przepisów samowolą będzie rozpoczęcie i prowadzenie robót bez: Wymaganego pozwolenia na budowę lub  bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy w ...

Czytaj dalej »

Dziennik budowy – dlaczego jest taki ważny?

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który potwierdza przebieg prac budowlanych. Musi on zostać założony jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jego prowadzenie pozwala nadzorować szczegółowo postępy prac, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji, pracowników oraz późniejszych mieszkańców. Natomiast zakończenie wszelkich czynności związanych z budową wiąże się z załączeniem dokumentów wraz z pozwoleniem na użytkowanie domu.

Czytaj dalej »

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne w geodezji, które jest bezwzględnie konieczne do wybudowania projektu na terenie naszego kraju. Jej tworzenie jest kontrolowane na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie tak zwanej mapy zasadniczej.

Czytaj dalej »

Adaptacja projektu – kto może ją wykonać?

Adaptacja projektu jest konieczna przed rozpoczęciem budowy. Gotowy projekt powinien zostać dostosowany do indywidualnych uwarunkowań terenowych wybranej działki oraz wymogów lokalnych władz administracyjnych i prawa budowlanego) przez architekta, geodetę czy też budowniczego, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czytaj dalej »

Adaptacja gotowego projektu domu. Dlaczego jest taka ważna?

Budowa domu jest bez wątpienia wieloetapowym procesem. To zakup odpowiedniej działki, wybór projektu dostosowanego do potrzeb inwestora, odnalezienie ekipy budowlanej, która wykona wszystkie zlecone czynności.  Następnie przychodzi pora na zabranie się do pracy i tu niezbędna jest adaptacja gotowego projektu, czyli jego dostosowanie do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka.

Czytaj dalej »