Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Archiwum Tagów: formalności

Archiwum Tagów: formalności

Samowola budowlana – jakie są jej konsekwencje?

Budowa domu

Samowola budowlana to jeden z tych terminów w prawodawstwie dotyczącym budownictwa, który ma bardzo szeroki zakres i niezbyt precyzyjnie określone ramy prawne, co sprawia, że w wielu przypadkach sporne sprawy rozstrzygane są latami, a postępowania toczą się na wszystkich szczeblach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jakie są konsekwencje prawne dla inwestorów, jak można się ustrzec przed dotkliwymi karami oraz co należy zrobić gdy błąd zostanie już popełniony? Zdarzają się sytuacje, że przejmujemy budynek postawiony nielegalnie. Wtedy trzeba ustalić kiedy budowa została zakończona. Od tego zależy dalsze postępowanie. Jeśli do 1.01.1995, obowiązuje ustawa z 1974 r, jeśli po tej dacie, stosujemy się do ustawy współczesnej. Jest to o tyle istotne, że według starszej procedury nie trzeba wnosić opłaty legalizacyjnej. Według nowej, opłata wynosi 50.000 zł. Zmiany w przepisach Przepisy zmienią się wraz z kolejną nowelizacją Ustawy „Prawo budowlane”, która wejdzie w życie 28.06.2015. Wg nowych przepisów samowolą będzie rozpoczęcie i prowadzenie robót bez: Wymaganego pozwolenia na budowę lub  bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy w ...

Czytaj dalej »

Budowa bez pozwolenia na budowę. Nowe przepisy w prawie budowlanym

wymarzony dom

28 czerwca 2015 r wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego, która ułatwi życie wszystkim planującym budowę domu oraz zminimalizuje formalności. Dzięki temu, zaoszczędzimy sporo czasu i nerwów. Najistotniejsza zmiana dotyczy pozwolenia na budowę, a raczej braku konieczności jego posiadania. Budowa bez pozwolenia na budowę? Teraz to możliwe! Co się zmieni dla budujących domy? Budowa bez pozwolenia na budowę będzie możliwa. Do tej pory trzeba było zebrać komplet dokumentów i czekać zwykle od 3 tygodni do nawet 3 miesięcy na ten ważny dokument. Po wejściu w życie nowelizacji , możemy budować bez pozwolenia. Teraz wystarczy, że starosta nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia zamiaru budowy i możemy ruszać z inwestycją. Żeby jednak tak było, trzeba spełnić dwa zasadnicze warunki: budować w obrębie własnej działki, a nie w granicy sąsiada stosować się do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Od czego zacząć budowę domu po nowemu? Najlepiej pierwsze kroki związane z planowaną inwestycją, skierować do właściwego urzędu miasta lub gminy. To ułatwi ...

Czytaj dalej »

Dziennik budowy – dlaczego jest taki ważny?

dziennik-budowy-2

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który potwierdza przebieg prac budowlanych. Musi on zostać założony jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jego prowadzenie pozwala nadzorować szczegółowo postępy prac, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji, pracowników oraz późniejszych mieszkańców. Natomiast zakończenie wszelkich czynności związanych z budową wiąże się z załączeniem dokumentów wraz z pozwoleniem na użytkowanie domu.

Czytaj dalej »

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne w geodezji, które jest bezwzględnie konieczne do wybudowania projektu na terenie naszego kraju. Jej tworzenie jest kontrolowane na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie tak zwanej mapy zasadniczej.

Czytaj dalej »

Adaptacja projektu – kto może ją wykonać?

Adaptacja projektu jest konieczna przed rozpoczęciem budowy. Gotowy projekt powinien zostać dostosowany do indywidualnych uwarunkowań terenowych wybranej działki oraz wymogów lokalnych władz administracyjnych i prawa budowlanego) przez architekta, geodetę czy też budowniczego, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czytaj dalej »

Adaptacja gotowego projektu domu. Dlaczego jest taka ważna?

Budowa domu jest bez wątpienia wieloetapowym procesem. To zakup odpowiedniej działki, wybór projektu dostosowanego do potrzeb inwestora, odnalezienie ekipy budowlanej, która wykona wszystkie zlecone czynności.  Następnie przychodzi pora na zabranie się do pracy i tu niezbędna jest adaptacja gotowego projektu, czyli jego dostosowanie do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka.

Czytaj dalej »

Kupiony projekt. Co należy z nim zrobić?

Kupiony projekt gotowy należy zaadaptować do naszych potrzeb oraz wymogów działki, na której będzie posadowiony dom. Często zmiany są wprowadzanie dla polepszenia energooszczędności budynku. Wówczas znaczenie ma jego umiejscowienie względem stron świata (wpływa to między innymi na kierunki wiatrów, nasłonecznienie wnętrza i jego zacienienie).  Modyfikacje mogą zostać wprowadzone przez projektanta należącego do Izby Architektów. Jednak trzeba pamiętać, że niektóre z nich wymagają konsultacji i pozwolenia autora projektu.

Czytaj dalej »