FAQ

Symbole w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów

miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

Przez zakupem każdego gruntu koniecznie należy sprawdzić przeznaczenie danej działki. Informacje o tym jaki jest charakter działki – czy parcela, którą się interesujemy jest budowlana, rolna czy przemysłowa znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Plan miejscowy to podstawowe narzędzie planistyczne w polskim systemie zagospodarowania przestrzennego. To własnie przy jego pomocy ustala się przeznaczenie …

Czytaj dalej »

Kogo zatrudnić w poszczególnym czasie budowy?

Budowa to czas, który wymaga od inwestorów dużo cierpliwości, spokoju i zaangażowania. Odpowiedni specjaliści zatrudnieni do budowy to gwarancja solidnego domu, naszego spokoju i bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy spis osób uczestniczących przy budowie domu. Kogo zatrudnić na poszczególnych etapach?

Czytaj dalej »

Mapka do projektu – komu należy zlecić jej wykonanie?

Budowa domu to nie tylko nasze plany i marzenia, zakup działki, zebranie pieniędzy oraz niemało energii do pracy. To przede wszystkim projekt – dostosowany do działki, potrzeb domowników, a także przemyślany pod względem wielu kryteriów. Dlatego tak ważna jest odpowiednio wykonana mapka do projektu.

Czytaj dalej »

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne w geodezji, które jest bezwzględnie konieczne do wybudowania projektu na terenie naszego kraju. Jej tworzenie jest kontrolowane na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie tak zwanej mapy zasadniczej.

Czytaj dalej »

Adaptacja projektu – kto może ją wykonać?

Adaptacja projektu jest konieczna przed rozpoczęciem budowy. Gotowy projekt powinien zostać dostosowany do indywidualnych uwarunkowań terenowych wybranej działki oraz wymogów lokalnych władz administracyjnych i prawa budowlanego) przez architekta, geodetę czy też budowniczego, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czytaj dalej »

Adaptacja gotowego projektu domu. Dlaczego jest taka ważna?

Budowa domu jest bez wątpienia wieloetapowym procesem. To zakup odpowiedniej działki, wybór projektu dostosowanego do potrzeb inwestora, odnalezienie ekipy budowlanej, która wykona wszystkie zlecone czynności.  Następnie przychodzi pora na zabranie się do pracy i tu niezbędna jest adaptacja gotowego projektu, czyli jego dostosowanie do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka.

Czytaj dalej »