FAQ

Symbole w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów

miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

Przez zakupem każdego gruntu koniecznie należy sprawdzić przeznaczenie danej działki. Informacje o tym czy działka, którą się interesujemy jest budowlana, rolna czy przemysłowa znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Plan miejscowy to podstawowe narzędzie planistyczne w polskim systemie zagospodarowania przestrzennego. To własnie przy jego pomocy ustala się przeznaczenie danego terenu, rozmieszczenie inwestycji przeznaczenia …

Czytaj dalej »

Kto może zaadaptować projekt?

Gotowy projekt powinien zostać zaadaptowany (czyli dostosowany do indywidualnych uwarunkowań terenowych wybranej działki oraz wymogów lokalnych władz administracyjnych i prawa budowlanego) przez architekta, geodetę czy też budowniczego, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czytaj dalej »