Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Prawo budowlane / Jakie elementy powinien zawierać projekt domu jednorodzinnego?
Projekt domu jednorodzinnego

Jakie elementy powinien zawierać projekt domu jednorodzinnego?

Wybór odpowiedniego projektu domu jest jednym z podstawowych elementów aby pomyślnie zakończyć proces inwestycyjny związany z budową domu jednorodzinnego. Projekt powinien być przygotowany z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez prawo budowlane – ale co tak naprawdę powinien zawierać projekt domu? 

Wymagania formalne projektu domu

Projekt domu jednorodzinnego powinien spełniać warunki opisane w ustawie o prawie budowlanym – w przypadku jeśli projekt domu ma braki formalne możemy mieć kłopot z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 19 września 2020 weszła w rzycie nowa ustawa, zmieniająca zapisy obowiązującej ustawy o prawie budowlanym. Jakie elementy powinien zawierać projekt budowlany?

Projekt podzielony jest na 3 części:

– projekt architektoniczno-budowlany

– projekt techniczny

– projekt zagospodarowania działki

Projekt architektoniczno-budowlany określa układ przestrzenny budynku, jego wielkość, kubaturę i rozmiar powierzchni, a także informacje dotyczące przeznaczenia danego obiektu, czyli tego w jaki sposób będzie użytkowany budynek i poszczególne pomieszczenia takie jak kuchnia, łazienka, sypialnia. Kompletny projekt musi również zawierać wszystkie niezbędne parametry budowlane, informacje dotyczące materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych (m.in. sposób ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody) oraz charakterystykę energetyczno-ekologiczną. Konieczne jest także załączenie opinii geotechnicznej wraz z informacją o posadowieniu budynku.

Oprócz części opisowej, w projekcie architektoniczno-budowlanym znajduje się także część rysunkowa, czyli wszystkie rzuty kondygnacji, rzuty dachu i fundamentów oraz przekroje budynku. Ponadto w części rysunkowej muszą być uwzględnione rodzaj elewacji oraz wszystkie instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza i ewentualnie gazowa.

Projekt techniczny składa się z następujących elementów:

– układ konstrukcyjny budynku,

– materiały i rozwiązania techniczne,

– opinia geotechniczna na temat warunków posadowienia budynku,

– charakterystyka energetyczna,

– dane dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, a także wentylacji i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej, telekomunikacji oraz powiązania poszczególnych instalacji z sieciami zewnętrznymi,

– rzuty kondygnacji oraz przekroje budynku,

– rysunki konstrukcji przegród zewnętrznych, z uwzględnieniem materiałów i właściwości izolacyjnych,

– podział na strefy przeciwpożarowe i z uwzględnieniem klasy ognioodporności poszczególnych elementów budowlanych, które pełnią funkcję oddzielenia przeciwpożarowego.

 

Plan zagospodarowania działki zawiera formę opisową i rysunkową z uwzględnieniem urządzeń budowlanych, układu komunikacyjnego oraz dojazdu do drogi publicznej. Plan zagospodarowania działki musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Część rysunkowa powinna być sporządzona na kopii aktualnej mapy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Określa usytuowanie działki względem stron świata i sąsiednich obiektów, a także granice działki i rozmieszczenie planowanych budynków z zaznaczeniem wejść, kondygnacji oraz odległości od granicy działki, oraz poszczególnych obiektów wobec siebie np. garażu.

 

Składanie dokumentacji projektowej

Projekt powinien być przygotowany w trzech egzemplarzach – po jednym dla inwestora, dla organu nadzoru budowlanego oraz dla organu wydającego pozwolenie na budowę. Na pierwszej stronie projektu znajdują się następujące informacje:

– adresu budynku (numer działki)

– dane inwestora (imię i nazwisko, adres)

– dane instytucji wykonującej projekt (nazwa, adres)

– dane osób, które wykonały każdą z części projektu wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz z datą wykonania i podpisem każdego projektanta

– spis zawartości dokumentacji

 

Co następuje dalej?

Część architektoniczno-budowlana projektu budowlanego oraz plan zagospodarowania działki zatwierdzane są równocześnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu – projekt należy przekazać do nadzoru budowlanego razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Z punktu widzenia formalnego, dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie możemy wprowadzać się do nowego domu.

 

Zobacz Również

Budowa domu

Samowola budowlana – jakie są jej konsekwencje?

Samowola budowlana to jeden z tych terminów w prawodawstwie dotyczącym budownictwa, który ma bardzo szeroki ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *