Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Archiwum Tagów: promowany polecane

Archiwum Tagów: promowany polecane

Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz budować energooszczędny dom

Dom energooszczędny

Nasza świadomość ekologiczna rośnie, a technologie pozwalające wybudować dom energooszczędny wciąż się rozwijają. Nic dziwnego, że coraz bardziej zaczynamy interesować się budownictwem ekologicznym. Dla nikogo nie jest też tajemnicą, że jesteśmy do tego poniekąd przymuszani, bo zaostrzają się przepisy dotyczące nowo budowanych domów, a dodatkowo rosną ceny energii… Ten ostatni argument dociera do nas chyba najlepiej. Dom energooszczędny, czyli jaki W Polsce dominują tradycyjne technologie budowlane. To takie domy, które zużywają 70 do aż 120 kWh na metr kwadratowy rocznie. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala na obniżenie tego zużycia o dwie trzecie. W tym przypadku możemy już mówić o technologii energooszczędnej. Taki dom nie tylko jest oszczędny, ale też bezpieczny, bo może funkcjonować także wtedy, gdy następują przerwy w dostawach energii. To nie jedyna zaleta. To także dom zdrowy, bo dzięki zastosowaniu odpowiedniej wentylacji możemy w nim stworzyć wręcz sterylne, wolne od zanieczyszczeń i alergenów środowisko. Wreszcie kolejna zaleta to po prostu nasze myślenie perspektywiczne, bo taki dom praktycznie nie obciąża ...

Czytaj dalej »

Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?

Okres ważności warunków zabudowy

Dokumenty budowlane zwykle wydawane są z określonym terminem ważności. Przygotowanie projektu budowlanego, ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie wymagają zwykle sporo zachodu. By nasz trud nie poszedł na marne, musimy przestrzegać narzuconych nam przez prawo zasad. Popełnione na wczesnym etapie błędy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, z cofnięciem pozwoleń i nałożonymi karami finansowymi włącznie. Jak zatem polskie przepisy regulują te wszystkie kwestie? Okres ważności warunków zabudowy Czy i kiedy warunki zabudowy tracą ważność? Czy organ wydający wiążącą inwestora decyzję może stwierdzić jej wygaśnięcie? Okazuje się, że istnieją ściśle wskazane sytuacje, w których może on podjąć niekorzystną dla nas decyzję. Pierwszym z powodów, w wyniku którego ustaje podjęta wcześniej decyzja o warunkach zabudowy, może być przyznanie pozwolenia na budowę innemu niż my wnioskodawcy. Drugi powód zachodzi w momencie, gdy dla terenu, na którym miał stanąć nasz budynek uchwalono plan zagospodarowania całkowicie zmieniający ustalenia, jakie obowiązywały w momencie wydania korzystnej dla nas decyzji (choć po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu ...

Czytaj dalej »

Fundamenty budynku

Muchomorek z garażem

  Przygotowując się do budowy wymarzonego domu, niezależnie od poziomu własnej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie trzeba pamiętać, że podstawowym elementem konstrukcji całego obiektu są prawidłowo wykonane fundamenty budynku. Dlatego należy szczególnie zadbać o ich dokładne ułożenie, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki środowiskowe i techniczne. Fundamenty budynku to podstawa Fundamenty budynku to najniżej położona część obiektu budowlanego, w tym domu jednorodzinnego. To na nich spoczywa najważniejsze zadanie, polegające na przekazaniu wszelkich obciążeń konstrukcyjnych w kierunku podłoża gruntowego. Podstawowy podział fundamentów sprowadza się do rozróżnienia fundamentów bezpośrednich i pośrednich. Te pierwsze przekazują obciążeni w kierunku podłoża gruntowego wprost z podstawy fundamentowej. Ten typ fundamentów posadowiony jest na stosunkowo niedużej głębokości, licząc od poziomu powierzchni terenu zabudowy. Fundamenty bezpośrednie i pośrednie Fundamenty bezpośrednie to wszelkiego typu ławy fundamentowe, stopy i płyty a także konstrukcje w formie rusztów. Drugi rodzaj fundamentów czyli fundamenty pośrednie, różnią się w swojej charakterystyce od fundamentów bezpośrednich. Przekazują one bowiem obciążenia konstrukcji budynku przy wykorzystaniu tych elementów, ...

Czytaj dalej »

Jaką twardość powinno mieć drewno podłogowe?

Drewno na podłodze

Istotnym parametrem jakościowym, mającym duży wpływ na stan i wartość materiałową surowca wykorzystywanego do wykonania podłogi w budynku mieszkalnym jest twardość wybranego rodzaju drewna. Struktura drewna decyduje o jego jakości pierwotnej, a jakość ostateczna wynika z procesu technologicznego, jakiemu poddane jest drewno na etapie wytwórczym, w momencie produkcji, kiedy poddaje się je m.in. impregnacji. W zależności od przeznaczenia, podłoga drewniana może odznaczać się różnymi właściwościami.

Czytaj dalej »

Symbole w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Symbole w planie zagospodarowania przestrzennego – dlaczego są istotne? Plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem z którym powinna się zapozna się zapoznać każda osoba planująca inwestycję budowlaną. Przez zakupem każdego gruntu koniecznie należy sprawdzić przeznaczenie danej działki. Informacje o tym jaki jest charakter działki – czy parcela, którą się interesujemy jest budowlana, rolna czy przemysłowa znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Plan miejscowy to podstawowe narzędzie planistyczne w polskim systemie zagospodarowania przestrzennego. To własnie przy jego pomocy ustala się przeznaczenie danego terenu, rozmieszczenie inwestycji przeznaczenia publicznego oraz warunki zagospodarowania i rodzaje zabudowy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są udostępniane publicznie i można je uzyskać w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Bardzo często są też one udostępniane do wglądu na samorządowych stronach internetowych. Jeżeli dla danego terenu planu nie ma, wówczas konieczne jest uzyskanie warunków zabudowy. Często trudno zorientować się w oznaczeniach zawartych we wspomnianych już wcześniej planach. To zadanie mają ułatwić symbole, które w uproszczony dla inwestora sposób pomagają zidentyfikować działkę ...

Czytaj dalej »

Samowola budowlana – jakie są jej konsekwencje?

Budowa domu

Samowola budowlana to jeden z tych terminów w prawodawstwie dotyczącym budownictwa, który ma bardzo szeroki zakres i niezbyt precyzyjnie określone ramy prawne, co sprawia, że w wielu przypadkach sporne sprawy rozstrzygane są latami, a postępowania toczą się na wszystkich szczeblach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jakie są konsekwencje prawne dla inwestorów, jak można się ustrzec przed dotkliwymi karami oraz co należy zrobić gdy błąd zostanie już popełniony? Zdarzają się sytuacje, że przejmujemy budynek postawiony nielegalnie. Wtedy trzeba ustalić kiedy budowa została zakończona. Od tego zależy dalsze postępowanie. Jeśli do 1.01.1995, obowiązuje ustawa z 1974 r, jeśli po tej dacie, stosujemy się do ustawy współczesnej. Jest to o tyle istotne, że według starszej procedury nie trzeba wnosić opłaty legalizacyjnej. Według nowej, opłata wynosi 50.000 zł. Zmiany w przepisach Przepisy zmienią się wraz z kolejną nowelizacją Ustawy „Prawo budowlane”, która wejdzie w życie 28.06.2015. Wg nowych przepisów samowolą będzie rozpoczęcie i prowadzenie robót bez: Wymaganego pozwolenia na budowę lub  bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy w ...

Czytaj dalej »

Zalety domków pasywnych

Domki pasywne to innowacyjne konstrukcje zmniejszające koszty grzewcze domu do minimum. Jakie są najbardziej dostrzegalne zalety domków pasywnych? Bez wątpienia fakt, iż zużywają zaledwie 15 kWh energii w bilansie rocznym. Nie wymagają też ogrzewania sezonowego.

Czytaj dalej »