Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Archiwum Tagów: dokumenty

Archiwum Tagów: dokumenty

Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?

Okres ważności warunków zabudowy

Dokumenty budowlane zwykle wydawane są z określonym terminem ważności. Przygotowanie projektu budowlanego, ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie wymagają zwykle sporo zachodu. By nasz trud nie poszedł na marne, musimy przestrzegać narzuconych nam przez prawo zasad. Popełnione na wczesnym etapie błędy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, z cofnięciem pozwoleń i nałożonymi karami finansowymi włącznie. Jak zatem polskie przepisy regulują te wszystkie kwestie? Okres ważności warunków zabudowy Czy i kiedy warunki zabudowy tracą ważność? Czy organ wydający wiążącą inwestora decyzję może stwierdzić jej wygaśnięcie? Okazuje się, że istnieją ściśle wskazane sytuacje, w których może on podjąć niekorzystną dla nas decyzję. Pierwszym z powodów, w wyniku którego ustaje podjęta wcześniej decyzja o warunkach zabudowy, może być przyznanie pozwolenia na budowę innemu niż my wnioskodawcy. Drugi powód zachodzi w momencie, gdy dla terenu, na którym miał stanąć nasz budynek uchwalono plan zagospodarowania całkowicie zmieniający ustalenia, jakie obowiązywały w momencie wydania korzystnej dla nas decyzji (choć po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu ...

Czytaj dalej »

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne w geodezji, które jest bezwzględnie konieczne do wybudowania projektu na terenie naszego kraju. Jej tworzenie jest kontrolowane na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Mapa do celów projektowych powstaje na podstawie tak zwanej mapy zasadniczej.

Czytaj dalej »

Adaptacja projektu – kto może ją wykonać?

Adaptacja projektu jest konieczna przed rozpoczęciem budowy. Gotowy projekt powinien zostać dostosowany do indywidualnych uwarunkowań terenowych wybranej działki oraz wymogów lokalnych władz administracyjnych i prawa budowlanego) przez architekta, geodetę czy też budowniczego, posiadającego odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czytaj dalej »

Adaptacja gotowego projektu domu. Dlaczego jest taka ważna?

Budowa domu jest bez wątpienia wieloetapowym procesem. To zakup odpowiedniej działki, wybór projektu dostosowanego do potrzeb inwestora, odnalezienie ekipy budowlanej, która wykona wszystkie zlecone czynności.  Następnie przychodzi pora na zabranie się do pracy i tu niezbędna jest adaptacja gotowego projektu, czyli jego dostosowanie do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka.

Czytaj dalej »

Kupiony projekt. Co należy z nim zrobić?

Kupiony projekt gotowy należy zaadaptować do naszych potrzeb oraz wymogów działki, na której będzie posadowiony dom. Często zmiany są wprowadzanie dla polepszenia energooszczędności budynku. Wówczas znaczenie ma jego umiejscowienie względem stron świata (wpływa to między innymi na kierunki wiatrów, nasłonecznienie wnętrza i jego zacienienie).  Modyfikacje mogą zostać wprowadzone przez projektanta należącego do Izby Architektów. Jednak trzeba pamiętać, że niektóre z nich wymagają konsultacji i pozwolenia autora projektu.

Czytaj dalej »

Co to projekt typowy?

Projekt typowy jest to gotowy projekt domu wybrany najczęściej z katalogu branżowego. W jego skład wchodzi dokumentacja projektowa obiektu, a więc rysunki techniczne i zestawienia w skali nie mniejszej niż 1:100, wizualizujące wykonanie wybranego przez nas budynku.

Czytaj dalej »

Projekt gotowy czy indywidualny – jaki wybrać?

Głównymi zaletami gotowego projektu jest cena, dostępność oraz uniwersalność. Natomiast projekt indywidualny jest idealnie dostosowany do potrzeb danego klienta. Projekt gotowy czy indywidualny? Na co powinien zdecydować się inwestor? Gotowy projekt pozwala na łatwe i szybkie obliczyć wstępny kosztorys budowy. Dodatkowo, każdy klient pracowni ma pewność, że zaproponowane rozwiązanie zostało już sprawdzone. Ma to niezwykłe znaczenie, gdyż nie będzie miał obaw, iż błędne obliczenia przyczynią się do katastrofy budowlanej, czy też nie zajdzie potrzeba zmian istotnych elementów projektu podczas realizacji budynku. Wybór projektu typowego pozwala również zaoszczędzić czas i pieniądze. Gotowa dokumentacja to koszt ok. 2000-3500 zł, w zależności od bryły budynku, kubatury i stylu. Aczkolwiek cena projektu może ulec znacznej zmianie w przypadku, gdy inwestor zechce dokonać wiele zmian. Do końcowej kwoty projektu gotowego należy doliczyć adaptację do warunków lokalnych na działce, warunków zabudowy oraz projektu zagospodarowania działki.

Czytaj dalej »

Wybór projektu – na co zwrócić uwagę?

Wybór projektu to istotna i wymagająca zaangażowania sprawa. Na co zwrócić uwagę podczas dobierania odpowiedniego projektu? Przede wszystkim przed wyborem projektu należy zapoznać się z planem miejscowym lub warunkami zabudowy dla działki, na której zamierzamy wybudować dom.

Czytaj dalej »